Valtuustoaloite terveydenhoidon palveluiden järjestämisestä paperittomille henkilöille

Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 14.9.2015 Vihreä Valtuustoryhmä jätti aloitteen terveydenhoidon palveluiden järjestämisestä paperittomille henkilöille.

Paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan
– maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka oleskelulupa on umpeutunut tai maahantulo tai maassa oleskelu ei ole luvallista
– Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka oleskeluluvan tai viisumin edellytyksenä on ollut yksityinen sairausvakuutus, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava (esim. tietyt opiskelijat, joilla on määräaikaiseen maassa oloon oikeuttava oleskelulupa)
– EU-kansalaista, jonka tilapäinen maassa oleskelu on luvallista, mutta jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle (esim. tietyt Itä-Euroopan väestöryhmät, joilla ei ole vakuutusturvaa kotimaassaan).

Suomessa oleskelevien paperittomien tai paperittomien kaltaisessa asemassa olevien henkilöiden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 2000-3000. Tampereella asuvien paperittomien määrää ei ole arvioitu.

Paperittomat ihmiset ovat Suomessa oikeutettuja kiireelliseen hoitoon. Hoito tapahtuu omalla kustannuksella todellisten kustannusten mukaan esim. päivystyskäynnistä tai synnytyksestä voi seurata tuhansien eurojen lasku.

Paperittomien henkilöiden terveydenhoidon järjestämisen olisi oltava linjassa EU-maiden terveydenhuollon linjausten, Suomen ratifioimien kansainvälisten sopimusten (kuten YK:n ihmisoikeuksien julistuksen, jossa oikeus terveyteen ja sen hoitoon taataan ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka takaa kaikille maassa lainkäyttövallan piirissä oleville lapsille oikeuden täysimittaiseen terveydenhuoltoon) sekä terveydenhuollon ammattietiikan kanssa. Nyt näin ei ole.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2014 julkaiseman selvityksen mukaan paperittomien henkilöiden oikeudet terveyspalveluihin tulisi turvata nykyistä laajempina. Selvityksessä esitetään kolme vaihtoehtoa terveyspalvelujen järjestämisestä: joko samassa laajuudessa kuin niille, joilla on kotikunta Suomessa, tai saman laajuisina kuin turvapaikanhakijoilla tai järjestetään paperittomille nykylainsäädännön mukainen kiireellinen hoito ja alaikäisten lasten, raskaana olevien ja synnyttäneiden äitien hoito.

Helsingissä tarjotaan paperittomille henkilöille kiireellinen hoito kuten helsinkiläisille. Alle 18-vuotiaille lapsille sekä raskaana oleville tarjotaan kaikki terveydenhuollon palvelut kuten helsinkiläisille. Tämä koskee myös erikoissairaanhoitoa. Terveysasemilla ja neuvoloissa ei peritä paperittomilta henkilöiltä mitään maksuja. Päivystyksen asiakasmaksu ja kiireellisen hammashoidon asiakasmaksut peritään kuten helsinkiläiseltä.

Syyskuussa 2015 FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) julkaisi tutkimuksen jonka mukaan ennaltaehkäisevien palveluiden järjestäminen paperittomille henkilöille säästää selvästi näiden henkilöiden terveydenhoitoon käytettäviä varoja. Kiireellinen terveydenhoito, johon Suomi nytkin sitoutuu on kallista. Paperittomien kunnollinen terveydenhoito ehkäisee ongelmia ja sairauksien pahenemista ja vähentää terveydenhuollon tarvetta ja kuluja. Aloitteessa esitettyjä parempien paperittomien palveluiden maissa ei ole todettu palveluihin liittyvää “terveysturismia”.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että Tampere järjestää paperittomien henkilöiden kiireellisen hoidon kuten tamperelaisille sekä kaikki terveydenhuollon palvelut mukaanlukien erikoissairaanhoidon palvelut alle 18-vuotiaille lapsille sekä raskaana oleville kuten tamperelaisille. Lisäksi esitämme että ennaltaehkäiseviä palveluita suunniteltaessa ja järjestettäessä suunnitellaan myös paperittomien henkilöiden tarvitsemia ennaltaehkäiseviä palveluita.

Kirjoita kommentti

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*