Viisi kuplaa ydinvoimasta

Ydinvoimaa ja sen lisätarvetta perustellaan meille kuplavoimalla.  Osa näistä kuplista on jo puhjennut, osa vielä keikkuu puhkeamattomina.  Esimerkiksi moni on sitä mieltä, että Suomessa ydinvoima on turvallista ja itse asiassa sen takia meidän juuri pitäisikin rakentaa sitä lisää ja myydä ulkomaille.  Olen täysin ja vakaasti eri mieltä. Tässä keskustelussa usein esille tulevia kuplia, yhteensä viisi:

Päästöttömyys ja ympäristöystävällisyys

Uraania louhitaan valtavilla kaivoksilla. Kaivokset ovat kammottavia luonnonraiskioita. Louhinnasta tulee päästöjä ja valtavat röykkiöt radioaktiivista jätekiveä, hiekkaa ja liejua. Päästöjä tulee myös raakauraanin rikastamiseen toimittamisesta, rikastamisesta, polttoaineen kuljettamisesta käyttöpaikkaansa ja ydinjätteen kuljettamisesta välivarastoon ja lopulliseen varastoon. Kuljetusvaiheet ovat herkkiä terrorismille.

Ydinvoimalan lauhdevesillä on hyvin merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Edullisuus

Ydinvoiman hintaan ei ole laskettu mukaan ydinvoimalan alasajo- eikä purkamiskustannuksia, realistisia vakuutuskustannuksia tai vuosituhansien jätteen sijoituskustannuksia. Ydinvoiman näennäinen halpa hinta ruokkii energiantuhlausta, mitätöi säästöpyrkimyksiä ja heikentää kestävien ratkaisujen kehittämistä.

Varmuus

Vahvasti keskitetty energiatuotanto vähentää tuotantovarmuutta. Aina voi tapahtua inhimillinen erehdys tai luonnon katastrofi. Terrorismi tulee tuskin lähivuosikymmeninä tai edes –satoina vähentymään saati loppumaan. Jo pelkästään Suomessa hyvin tavalliset myrskytuhot vaikuttavat äkkiä suureen osaan sähkön jakelusta. Varmempaa on sähkön tuotanto hajautetuissa pienvoimaloissa.

Turvallisuus

Ydinvoiman tuottaminen on kaukana turvallisesta. Korkea-aktiivisen käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointi jäähdytysaltaissa kestää vuosikymmeniä ja on hirvittävän turvatonta. Jäähdytysaltaat ovat kaikissa maailman ydinvoimaloissa aaltopeltihökkeleitä verrattuna itse ydinreaktorin lentokoneen törmäyksenkin kestäviin betoniseiniin ja maanjäristysturvaan.  Ei tarvita maanjäristystä tai tsunamia Suomessa, vaan hyvin riittää kesällä 2010 esimerkiksi Porissa koettu syöksyvirtaus tai trombi ydinvoimalan kohdalla. Korkea-aktiivinen ydinjäte syttyy palamaan ja meillä on muutamassa sekunnissa korkea-aktiivinen jäte taivaalla ja pian myös meressä.

Ydinjätteen loppusijoitus on ratkaisematta. Ei edes tiedetä, mikä aine kestäisi hapertumatta ne vuosituhannet jotka jätteen pitäisi kallionkolossaan olla.

Välttämättömyys

Emme tarvitse lisäydinvoimaa. Kolme suurta riippumatonta eurooppalaista tutkimuslaitosta on osoittanut, että koko Euroopan energian ja sähkön tarve on mahdollista tyydyttää uusiutuvilla tuotantotavoilla jo nyt tuntemillamme teknologioilla. Suomikaan ei tarvitse lisäydinvoimaa. Eduskunnan tehdessä ydinvoimapäätöstä heinäkuussa 2010 tiedossa oli, että yhden suunnitellun voimalan tuotannosta 70 prosenttia päätyy vientiin. Laskelma perustui ministeriön (vaikutusvaltaisten lobbaajien myötävaikutuksella) tekemään, myöhemmin selvästi ylimitoitetuiksi osoitettuun tarvearvioon.  Vientiin tulee siis päätymään paljon suurempi osuus – jätteet tietenkin jäävät säteilemään meille.

Kirjoita kommentti

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*