Synnytyspaikasta

Tampereen kaupunginhallitus käsitteli tänään 8.12.08 valtuustoaloitteeni ”Tamperelaisten naisten ja perheiden oikeudesta valita synnytyspaikkansa”. Aloitteessani ehdotan, että halutessaan tamperelaisille avataan mahdollisuus synnyttää Vammalassa mikäli raskaus on sujunut normaalisti, synnytys on täysiaikainen eikä raskauden seurannassa ole todettu uhkaa normaalille synnytykselle.

Tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki kirjoittaa vastauksessaan mm: ”Palveluiden kehittämisen keskeisin tavoite on kuitenkin äidin ja vastasyntyneen terveyden turvaaminen. Tästä lähtökohdasta tarkasteltuna synnytystoiminta tulee toteuttaa olosuhteissa, joissa on valmius odottamattomien äkillisten synnytyskomplikaatioiden ja vastasyntyneen elvytystarpeen asiantuntevaan ja viiveettömään hoitamiseen.” Odottamattomien synnytyskomplikaatioiden ja vastasyntyneen elvytyksen hoitaminen on tärkeää, mutta on vielä tärkeämpää estää komplikaatioiden ja elvytyksen tarpeen synty. Tällä hetkellä tilanne on TaYS:ssa päinvastainen, monilla siellä tehtävillä toimilla ja olosuhteilla komplikaatioiden ja elvytyksen tarve lisääntyy. Näitä ovat esimerkiksi sairaalan antaman synnytysvalmennuksen puuttuminen, synnyttäjän tukihenkilöiden määrän rajoittaminen, synnytysten lääkkeellinen nopeuttaminen, lääkkeelliset kivunhoitomenetelmät (joille ei anneta vaihtoehdoksi tehokasta lääkkeetöntä vaihtoehtoa), rajoitettu liikkuminen ja ponnistusasennon valinta, MRSA:n ja muiden sairaalainfektioiden runsaus, ahtaus ja henkilökunnan sietämätön kiire.

Menetämme paljon, jos keskitymme ainoastaan äidin ja vastasyntyneen välittömään turvallisuuteen. äidin ja vastasyntyneen – ja koko perheen – terveyteen kuuluu paljon muutakin. Varhaisella vuorovaikutuksella on suuri merkitys lapsen tunteiden ja elämän hallinnan kehittymiselle.  Syntymä ja vastasyntyneisyyskausi ovat tärkeitä varhaisen vuorovaikutuksen kannalta.  Tukemalla raskaana olevaa ja synnyttävää naista voidaan vaikuttaa syntyvän lapsen koko elämään.  Synnytyskokemus voi vahvistaa naisen luottamusta itseensä ja omiin voimavaroihinsa myös äitinä.  Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että esimerkiksi koulutetun tukihenkilön läsnäolo synnytyksessä lisää imettämistä, kiintymystä ja huolenpitoa lapsesta ja vähentää synnytyksen jälkeistä masennusta. Käynnistetystä tai vauhditetusta synnytyksestä ahtaissa tiloissa pelon ja kiireen keskellä voi seurauksena komplikaatioiden lisäksi olla hyvän varhaisen vuorovaikutuksen mahdollisuuden hukkaaminen. Hyvä varhainen vuorovaikutus vähentää syrjäytymisen riskiä.

Kun raskaus on sujunut normaalisti, synnytys on täysiaikainen eikä raskauden seurannassa ole todettu uhkaa normaalille synnytykselle, on äkillisen komplikaation ilmaantumisen todennäköisyys erittäin pieni. Monet perheet toivoisivat valinnanvaraa ja -vapautta synnytyspaikan suhteen. Mielestäni on tilaaja-tuottaja-mallin logiikan vastaista että yksi tuottaja (TaYS) määrittelee kenen tuotantoa tilaaja saa tilata. Voisi kuvitella että hyvin toimivassa tilaaja-tuottaja-mallissa myös palveluiden käyttäjien toiveilla tuotannon laadusta olisi merkitystä.

Erkki Lehtomäen vastauksessa aloitteeseeni on yksi mielestäni vekkuli lause: ”Toiminnasta ei ole tilaajan suuntaan tullut valituksia.” Tilaajapäällikkö pitää osoitettuna, että tamperelaiset synnyttäjät ja perheet ovat tyytyväisiä TaYS:n antamaan hoitoon, koska toiminnasta ei ole tullut valituksia tilaajalle. Toivoisinkin, että ne naiset ja perheet, joilla on valitettavaa synnytyksen tai sen jälkeisen ajan hoidosta TaYS:ssa tai Vammalassa, tarttuisivat kynään ja kertoisivat kokemuksistaan. Myös positiivisista kokemuksista – niin TaYS:ssa kuin Vammalassa – olisi hyvä kuulla. Myös näihin kokemuksiin perustuen Tampereen kaupunginvaltuusto päättää lähiviikkoina tamperelaisten perheiden oikeudesta valita synnytyspaikkansa.

Kirjoita kommentti

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*